احسان کمپرسور

چک لیست کمپرسور هوا

چک لیست کمپرسور هوا

خلاصه

برای استفاده بهینه و ایمن از کمپرسور هوا، می‌توانید از چک لیست زیر استفاده کنید:

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
544
چک لیست کمپرسور هوا

برای استفاده بهینه و ایمن از کمپرسور هوا، می‌توانید از چک لیست زیر استفاده کنید:

بررسی ایمنی: قبل از هر استفاده از کمپرسور، باید مطمئن شوید که تمامی ایمنی‌ها مانند سیستم خنک کننده، سیستم روغن‌ریزی، سیستم تخلیه هوا و ... در حالت سالم و به درستی کار می‌کنند.

بررسی روغن: روغن کمپرسور باید به صورت منظم تغییر شود و سطح روغن در سطح مورد نیاز باشد.

بررسی فیلترها: فیلترهای هوای کمپرسور باید منظماً تعویض شوند تا جریان هوای پاک و با کیفیتی به خروجی کمپرسور داده شود.

بررسی شیلنگ ها: شیلنگ های کمپرسور باید به صورت منظم بررسی شوند و در صورت بودن خرابی یا ساییدگی، تعویض شوند.

بررسی فشار کاری: فشار کاری کمپرسور باد باید همواره در محدوده مجاز باشد و نباید به فشارهای بالایی تنظیم شود.

بررسی وضعیت کابل‌ها: کابل‌های کمپرسور باید به صورت دوره‌ای بررسی شوند تا از وجود خرابی‌های احتمالی جلوگیری شود.

بررسی وضعیت موتور: موتور کمپرسور باید به صورت دوره‌ای بررسی شود تا از خرابی آن جلوگیری شود.

بررسی وضعیت تانکر: تانکر کمپرسور باد باید به صورت دوره‌ای بررسی شود تا از وجود خرابی یا ساییدگی آن جلوگیری شود.

بررسی سطح صدا: باید از سطح صدای کمپرسور در حد مجاز پیروی کرد تا از صدمه به گوش و شنوایی جلوگیری