احسان کمپرسور

بوش و دیافراگم ایل فری کمپرسور

بوش و دیافراگم ایل فری کمپرسور باد دو قطعه مهم در سیستم کمپرسور باد هستند.

بوش: بوش یک قطعه مکانیکی است که در سیستم کمپرسور باد استفاده می شود. این قطعه به عنوان یک پیستون عمل می کند و توانایی فشرده کردن هوا را دارد. بوش به وسیله یک موتور برقی یا موتور احتراق داخلی تغذیه می شود و در حین عملکرد، هوا را جمع آوری کرده و آن را فشرده می کند.

دیافراگم: دیافراگم یک قطعه ای است که در سیستم کمپرسور باد استفاده می شود. این قطعه به عنوان یک صفحه انعطاف پذیر عمل می کند و توانایی جدا کردن دو بخش از یکدیگر را دارد. دیافراگم در کمپرسور باد برای جدا کردن بخش فشرده کننده از بخش هوای فشرده شده استفاده می شود. این قطعه به صورت یک صفحه انعطاف پذیر درون کمپرسور قرار دارد و با تغییر حجم، هوا را فشرده و جدا می کند.

در کل، بوش و دیافراگم دو قطعه مهم در سیستم کمپرسور باد هستند که به همراه سایر قطعات، عملکرد صحیح کمپرسور باد را تضمین می کنند.

 

لوازم یدکی کمپرسور باد احسان کمپرسور

شیر یکطرفه کمپرسور باد

شاتون کمپرسور باد