احسان کمپرسور

کمپرسور بدون روغن 250 لیتری

کمپرسور بدون روغن 250 لیتری

کمپرسور بدون روغن 250 لیتری، یک کمپرسور هوای صنعتی است که قابلیت تولید هوای فشرده تا 8 بار را داراست و دارای ظرفیت 250 لیتر می باشد. این نوع کمپرسور از روغن استفاده نمی کند و در فضایی که تمیزی برایشان مهم است استفاده می شود. این کمپرسور باد برای صنایعی مناسب است که نیازمند فضای خشک مانند صنایع الکترونیک، فرش سازی و فیلترسازی، بسته بندی و سایر صنایعی که قطعات حساس دارای دوره طولانی زندگی هستند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین، این کمپرسور از آب و روغن آزاد بوده و به همین دلیل قابلیت پاکسازی و نگهداری آسانی دارد.

سایر خدمات این دسته