احسان کمپرسور

شیر یکطرفه برای انواع کمپرسور باد

شیر یکطرفه برای انواع کمپرسور باد

جنس بدنه برنج

سایز اتصال به مخزن 1/2 اینچ

مناسب برای انواع کمپرسور باد

سایز لوله یا شلنگ برای اتصال 12 اینچ

سایر خدمات این دسته