احسان کمپرسور

شیر اطمینان پمپ باد رزوه 1/2 اینچ

شیر اطمینان پمپ باد رزوه 1/2 اینچ

شیر اطمینان پمپ باد رزوه 1/2، یکی از قطعات ایمنی مهم برای کارایی صحیح کمپرسور محسوب می شود. عملکرد سوپاپ پمپ باد به این شکل است که با رسیدن فشار هوا به میزان مشخص، اجازه خروج آن را از مخزن می دهد تا دوباره این فشار، به میزان استاندارد برسد.

سایر خدمات این دسته