احسان کمپرسور

سوپاپ اطمینان کوچک ( رزوه 1/4 )

سوپاپ اطمینان کوچک ( رزوه 1/4 )

سوپاپ اطمینان کوچک (رزوه 1/4)، تحمل فشار تا 8 بار را دارد.

این سوپاپ پمپ باد، بر روی مخزن های 10-15-20-25-30-40-50-60 لیتری قابل نصب می باشد.

به دلیل کوچک بودن ابعاد این شیر اطمینان، بسیار راحت قابل نصب می باشد.

در صورت عبور فشار باد داخل مخزن از مرز 8 بار به سرعت وارد عمل شده و هوای اضافی داخل مخزن را خالی می کند

سایر خدمات این دسته