احسان کمپرسور

شیر یکطرفه کمپرسور هوا سایز 1/2 اینچ

شیر یکطرفه کمپرسور هوا سایز 1/2 اینچ

ویژگی های محصول

سایز رزوه اتصال به مخزن 1/2 اینچ

سایز رزوه اتصال به لوله 3/8 اینچ

مناسب انواع کمپرسور باد

جنس قطعه برنجی

سایر خدمات این دسته